Help het wandelpad te behouden

De voet van de dijk wordt versterkt, onder andere pal achter het buurtschap Baalhoek.

Baalhoekers weten van de overlast die dit geeft sinds de werkzaamheden aan de dijk, twee jaar geleden. De dijk wordt versterkt voor de veiligheid van ons allemaal. De vraag is echter: waarom moeten wij dat betalen met een verslechtering van onze leefkwaliteit?

Vanaf Kruispolderhaven tot voorbij Baalhoek, wordt namelijk het buitendijkse wandel-/fietspad weggenomen en komt er gras voor in de plaats! Men vergeet tijdens de besluitvorming de Baalhoekers en vele anderen (de Zeeuwse afdeling van de fietsersbond bijvoorbeeld, en ook de gemeente Hulst die er belang bij heeft dat recreatie en toerisme in de regio behouden blijven) in te lichten – laat staan hen naar hun mening te vragen.

Als ook u voor het behoud van het wandel-/fietspad bent, dat nu eenmaal bij Baalhoek is gaan horen, moet ook u uw stem laten horen en moeten we actie ondernemen. Rond Baalhoek zijn er al niet veel mogelijkheden om zonder “moddervoeten” te wandelen, dus laten we ons prachtige wandelpad behouden en verdedigen!

Buurtcomité heeft actie beëindigd

Met het op twee september 2008 overhandigen van vijftienhonderd handtekeningen heeft het Buurtcomité de actie beëindigd. Het Buurtcomité wil iedereen bedanken die zijn handtekening heeft gezet of anderzins heeft bijgedragen om deze actie tot een succes te maken.

foto overhandiging handtekeningen

Marleen de Bruijn van het buurtcomité Scheldedijk overhandigt een pakket met 1500 protesthandtekeningen aan gezworene Karel Martinet van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.